Presentations

Emily Sonestedt: Kolhydraternas betydelse för kardiometabol sjukdom, Seminarium arrangerat av Kungliga Vetenskapsakademin, Kolhydrater och hälsa – myter och verklighet, 2019-11-11


Emily Sonestedt: Mat som – eller istället för – medicin?, Crafoords vetenskapslunch, 2010-04-03


Emily Sonestedt: Emily Sonestedt berättar om fetmagener, 2010-05-21